Kurser

leading.dk hjælper organisationer, teams, ledere og medarbejdere med at blive mere effektive og lykkes med deres opgaver.

 

leading.dk tilbyder en lang række kurser og workshops, der alle har til fælles, at de tager udgangspunkt i jeres helt særlige situation og behov.

 

Nedenfor kan du se nogle af de kurser, leading.dk tilbyder...

Teamledelse

Hvordan skaber du et robust og fleksibelt team, der leverer enestående resultater?

Kurset giver deltagerne en værdifuld viden om teamdynamikker samt konkrete værktøjer til at skabe et effektivt team. Og vi nøjes ikke med at tale om det – vi gør det i praksis, så læringen kommer helt ind under huden.

Kurset forløber typisk over tre dage og kan gennemføres som ledertræning eller som egentlig teamtræning.

Effektive Beslutninger

Bliver jeres beslutninger altid ført ud i livet som planlagt? Eller strander de i dagligdagens travlhed?

Kurset giver jer et særdeles stærkt værktøj til at skabe Kvalitet og Accept af trufne beslutninger, så organisationen forstår hvad de skal gøre, hvem der skal gøre hvad og ikke mindst hvorfor - og er motiverede for at føre beslutningen ud i levet.

Kurset tager typisk en dag og kan kombineret med f.eks. Mødeledelse.

Mødeledelse

Har du prøvet at sidde til et møde og tænke "Hvad laver jeg egentligt her"? Er du nogensinde gået fra et møde, og har været i tvivl om, hvad der blev besluttet? Dræner jeres møder dig for energi?

Lær at skabe motiverende og effektive møder med klar struktur og klare beslutninger. Målet er, at alle møder er udbytterige og skaber motivation og fremdrift i organisationen.

Kurset forløber typisk en dag og kan kombineres med f.eks. Effektive Beslutninger.

Kommunikation og Samarbejde

Misforstår I nogle gange hinanden, så kommunikationen og samarbejdet går skævt? Da al kommunikation er ledelse og al ledelse er kommunikation, er dette et af de grundliggende elementer i et stærkt personligt lederskab.

Fokus er på personlig gennemslagskraft og hvordan man håndterer forskellige verdensbilleder og mennesketyper i kommunikationen.

Kurset tager typisk en dag og kan suppleres med personprofiler som MBTI/JTI, Belbin Teamroller, DiSC, 4MAT med flere.

Udvikling af mennesker

Hvad skal der til for at mennesker trives, vokser og blomstrer? Hvordan udvikler jeg som leder mine medarbejdere? Hvem er de egentligt og hvad har de brug for, for at vækste?

Kurset tager udgangspunkt i den nyeste forskning i Positiv psykologi, og hjælper jer med at blive mere bevidste om egne vækstbetingelser og med at tage ansvar for egen og andres vækst. Kurset forløber typisk en dag og kan suppleres med min bog "Sådan får du mig til at blomstre!".

Coaching

Vil I også gerne udvide værktøjskassen med de effektive spørgeteknikker fra coaching, og skabe motiverede og engagerede medarbejdere, der selv tager initiativ og beslutninger?

Kurset giver lederen evnen og værktøjerne til at anvende en coachende lederstil i sin daglige ledelse, og dermed opnå mere selvkørende medarbejdere, der selv tager ansvar og initiativ.

Kurset strækker sig over flere moduler gennem flere uger med i alt fem undervisningsdage. Kurset kan naturligvis tilpasses jeres behov.

Feedback

Hvordan ser det ud med feedback-kulturen i jeres firma? Er feedback kun noget man får, når man har klokket i det? Og bliver det givet på en måde, så du som modtager har lyst til at lytte?

Alt for mange steder, er struktureret konstruktiv feedback en mangelvare! Og det er ærgerligt, da feedback givet på den rigtige måde, er et fantastisk værktøj til at skabe glade, motiverede og effektive medarbejdere, der leverer top-præstationer.

Kurset tager typisk en dag og kan kombineres med andre kurser. Det er blandt andet en fast del af leading.dk's TeamUdvikling.

Forhandling

Hvordan skaber man to vindere i en forhandling? Og hvad er konsekvenserne hvis man ender med én vinder og én taber? Hvad har det af betydning i det samarbejde, der følger efter forhandlingen? Det er vigtige spørgsmål, at have svar på som leder.

Kurset giver dig teknikker til at indgå i forhandlinger på en konstruktiv måde, så du opnår dine mål uden at tromle din modpart.

Kurset tager typisk en dag og kan suppleres med personprofiler som MBTI/JTI, Belbin Teamroller, DiSC, 4MAT med flere.

Forstanderkredsen for Produktionsskolerne

Ved Forstanderkredsen for Produktionsskolernes Efterårsmøde, stod leading.dk med Direktør Thomas Skelbo, for en aktiv workshop i Det Personlige Lederskab.

Vi oplevede at Thomas var meget velforberedt og havde et klart mål med forløbet. Kurset blev opbygget på en sådan måde, at der var fin afveksling mellem de forskellige temaer, som alle blev oplevet som værende relevante.

Arbejdsformen med udgangspunkt i Cooperative Learning, var meget relevant for vores målgruppe af ledere og samtidig særdeles lærerigt.

Vi havde en oplevelse af, at vi, gennem de få timer, vi var sammen, fik et indblik i, hvad der ellers ville kunne omfatte to semestre i en lederuddannelse.

Af konkret udbytte fik vi meget stof til eftertanke, en god og sjælden mulighed for at kunne reflektere over egen lederrolle, herunder  at få anskueliggjort egne styrker og udviklingsbehov samt ikke mindst en opgave, vi kan arbejde videre med både individuelt og fælles i regionerne og på landsplan.

Kjeld Rommerdahl, Forstander – Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole

Novo Nordisk udtalelse

Udtalelse FLSmidth