Coaching

Coaching er en udviklingsproces, der er specifikt tilpasset til din situation.

 

Coachingen er foregår som fokuserede samtaler, der stiller skarpt på emner som trivsel, oplevelse af mening, bedre præstationer, målopnåelse, læring og personlig udvikling.

Hvordan

Coachingens metoder, er at arbejde med spørgsmål og processer, der har til formål at øge Bevidstheden og Ansvarligheden for den coachede.

Dét, du er bevidst om, kan du gøre noget ved.

Dét, du ikke er bevidst om, gør noget ved dig!

At øge Bevidstheden handler om, at  blive bevidst om blandt andet værdier, mål, overbevisninger og mønstre.
Øget Ansvarlighed sætter dig i stand til at handle og dermed nå dine mål - og sikrer dig, at du lærer undervejs i processen.

leading.dk tilbyder:

  • Personlig coaching for ledere og medarbejdere
  • Styrkebaseret coaching, der tager udgangspunkt i dine signatur styrker
  • Team coaching for ledergrupper, teams og lignende
  • Kurser i at anvende den coachende tilgang i den daglige ledelse

Coaching er din mulighed for at få kvalificeret støtte og feedback – og få klarlagt dine mål og styrker samt få skabt commitment og øget engagement for at opnå dine mål.

Optimera

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Thomas over en 6 mdr. periode, hvor han har givet mig redskaber og værktøjer, som fremover skal hjælpe mig til at blive en endnu bedre leder for mine medarbejdere.

I processen er jeg blevet udfordret på mange punkter, som har tvunget mig til at anskue verden fra lidt højere luftlag, og dermed givet mig et langt bedre indblik i min egen arbejdsindsats, og dermed skabt større perspektiv samt overblik over mit ansvarsområde.

Absolut en anbefalelsesværdig samarbejdspartner med "kant".

Lars Hey, Salgsleder, Optimera

Saint-Gobain

Thomas besidder en stor viden om ledelse og performanceudvikling af mennesker. Den viden er Thomas særdeles god til at omsætte til praktisk indlæring og kunnen hos den enkelte.

Den indlæring Thomas udøver sker gennem kreative redskaber og ved løbende feedback til den enkelte eller gruppen. Thomas formår ved sit engagement, at få en forsamling fanget om sit budskab. Det gør Thomas til en fremragende foredragsholder og teamcoach.

Som person er Thomas nærværende og lyttende. Det gør, at Thomas via sin gode analytiske evne altid byder ind med skarpe løsningsmuligheder.

Christian Brydensholt, Markedschef, Saint Gobain Distribution Denmark