Se lidt om mit foredrag her!

Hvad skal der til før du blomstrer?

Frederiksberg Forsyning

Hør Kommunikationskonsulentens udtalelse her...

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Hør hvad afdelingschefen siger om det...

Novo Nordisk

Hør Teamlederens udtalelse her...

Jobkonsortiet - En faciliteret Visions-workshop

Vi brugte Thomas Skelbo som facilitator til en dag, hvor der skulle tænkes store tanker om udvikling og fremtidig samarbejde. Vi havde undervejs lavet agendaen om optil flere gange, inden Thomas kom ind over og anbefalede et mere løst program, hvor der var plads til refleksioner og et fremtidsscenarie.

Thomas ledte os igennem dagen på en yderst professionel måde, hvor han med sin anerkendende og imødekommende tilgang, formåede at få skabt en god stemning blandt deltagerne med plads til gode og konstruktive dialoger undervejs. Thomas sørgede for at samle løbende op og bevare overblikket, så deltagerne konstant kunne følge den røde tråd i programmet. Vi gik derfra med mange gode ideer og refleksioner til brug for det videre arbejde.

Thomas levede til fulde op til sin titel ’Værdiskaber’.

Mette Petersen, Projektleder - Naesborg A/S (Jobkonsortiet)

FLSmidth

Hør hvad afdelingschefen siger om det...

DI - Dansk Industri

Hør Chefkonsulentens udtalelse her...

FLSmidth - Teambuilding over 2 dage

I forbindelse med et teambuilding seminar for tilbudsafdelingen med 22 ansatte ingeniører og teknikere i FLS, havde jeg valgt leading.dk til at assisterer mig med dette arrangement. Jeg har tidligere selv deltaget i et af deres lederkurser og derfor var jeg ikke i tvivl om engagementet og kvaliteten samt udbyttet for mine medarbejdere.

Da vi er ved at implementere en ny strategi i virksomheden, var det oplagt at anvende dette emne som det gennemgående tema for arrangementet.

Thomas Skelbo var meget professionel og hjalp med at sætte et spændende to-dages program sammen med praktiske og teoretiske opgaver. 

Jeg har fået meget positiv tilbagemelding fra alle deltagerne, som f.eks.: "Meget professionel udførelse" - "God fordeling mellem teori og praktiske opgaver" - "Ikke konsulent-agtigt, men med rigtig god balance i arrangementet" - "Sjovt og lærerigt" - "Ryster afdelingen sammen på en god måde".

Jeg vil anbefale andre at anvende leading.dk til denne type arrangementer.

Erik Ølgaard Nielsen, Department Manager - FLSmidth A/S

Medema Danmark

Hør hvad Salgschefen siger om det...

Metro Therm

Hør Salgs- og Marketingschefens udtalelse her...

Forstanderkredsen for Produktionsskolerne - En aktiv workshop i Det Personlige Lederskab

Ved Forstanderkredsen for Produktionsskolernes Efterårsmøde, stod leading.dk med Direktør Thomas Skelbo, for en aktiv workshop i Det Personlige Lederskab.

Vi oplevede at Thomas var meget velforberedt og havde et klart mål med forløbet. Kurset blev opbygget på en sådan måde, at der var fin afveksling mellem de forskellige temaer, som alle blev oplevet som værende relevante.

Arbejdsformen med udgangspunkt i Cooperative Learning, var meget relevant for vores målgruppe af ledere og samtidig særdeles lærerigt.

Vi havde en oplevelse af, at vi, gennem de få timer, vi var sammen, fik et indblik i, hvad der ellers ville kunne omfatte to semestre i en lederuddannelse.

Af konkret udbytte fik vi meget stof til eftertanke, en god og sjælden mulighed for at kunne reflektere over egen lederrolle, herunder  at få anskueliggjort egne styrker og udviklingsbehov samt ikke mindst en opgave, vi kan arbejde videre med både individuelt og fælles i regionerne og på landsplan.

Kjeld Rommerdahl, Forstander – Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole

Roskilde Sygehus

Hør hvad Afdelingslederen siger om det...

Børnehuset Troldehaven

Hør Lederens udtalelse her...

Lundbeck - Et projekt med formål at skabe en anerkendende kultur

Afdelingen har et mål om at skabe en anerkendende kultur. Vi brugte Thomas til at få input og planlægge et forløb over 2 måneder med 3 dage hvor vi arbejdede med MBTI profiler - anerkendende kultur/samtale og opfølgning på disse.

Gennem hele forløbet udviste Thomas stort engagement og forståelse for vores behov og via sin erfaring og gode kommunikations evne nåede budskabet ud til alle i afdelingen. Vi kan varmt anbefale Thomas til tilsvarende opgaver.

Kim Dekermendjian, Principal Scientist – Lundbeck

Zealand Business College

Hør hvad Projektlederen siger om det...

Guldborgsund Kommune

Hør hvad Teamleder HR & Personale siger her...

NKT Flexibles - En lærerig team-dag

Jeg har haft fornøjelsen af at opleve Thomas i aktion i to omgange; første gang i forbindelse med et ledelseskursus ved Dansk Industri, hvor han arrangerede en ude-dag med fokus på træning af teamledelse gennem praktiske øvelser. Denne dag imponerede i så høj grad at Thomas efterfølgende blev hyret til at arrangere en lignende team-dag ved NKT Flexibles. Thomas var i denne sammenhæng exceptionelt god til at arrangere alt det praktiske og facilitere dagen, således at vi fik et optimalt udbytte. Han havde sikret en rød tråd gennem dagens øvelser hvor teori i en velovervejet grad blev oversat til praksis. Alt i alt en lærerig proces der klart kan anbefales.

Bogi Laksáfoss, team leder ved NKT Flexibles I/S

Radiometer

Hør hvad Direktøren siger om det...

FLSmidth - Teambuilding over 2 dage

Thomas arrangerede to spændende dage for afdelingen på Kolle Kolle med emnet teambuilding. Dagene var opdelt i en smule teori og en masse praktiske samarbejdsøvelser, hvilket er et rigtig godt split. Thomas afholdt kurset med stor professionalisme og har evnen til at få alle med.  

Hvis jeg skal fremhæve noget fra de to dage, vil jeg nævne seancerne omkring feedback internt mellem medarbejderne som et rigtigt godt team-værktøj. Det er noget som tit bliver glemt i dagligdagen.

Alle medarbejdere var efterfølgende enige om, at det havde været nogle rigtigt gode dage.

Anders Olsen, Department manager - FLSmidth A/S

FLSmidth

Hør hvad Afdelingschefen siger her...

Post Danmark - Et aktivt afdelingsseminar

I forbindelse med outsoursing af en intern IT-afdeling havde jeg Thomas med på et afdelingsseminar om de store forestående forandringer i afdelingen.

Sammen med Thomas fik alle i afdelingen sat ord på følelser og forestillinger om den usikre fremtid. Det var af stor værdi for os alle og gav et rigtig godt fundament for det videre forandringsarbejde.

Thomas evne, erfaring og indholdsrige ”værktøjskasse” gjorde det muligt at få involveret alle i afdelingen til aktivt at gå ind i processen. Det imponerede mig meget. Jeg kan varmt anbefale Thomas.

Christian Thomsen, IT-afdelingsleder i Post Danmark

Dansk Industri - Aktiv ledertræning under åben himmel

Vi har gennem en årrække haft tilknyttet leading.dk til DI´s lederuddannelse. leading.dk har specifikt bidraget med en praktisk øvelsesdag (Out-door dag), hvor DI´s ledelseskoncepter fra uddannelsen bliver bragt professionelt i spil.

leading.dk har på seriøs vis formået,  gennem de praktiske øvelser, at give deltagerne et utrolig godt læringsudbytte. De fleste af deltagerne nævner specielt Our-door dagen, som den dag hvor de effektivt kunne afprøve de ledelsesmæssige værktøjer på en både sjov og lærerig måde.”

Henrik Wedell-Neergaard, Chefkonsulent - Dansk Industri

Gribskov Kommune - En dag med spændende samarbejdsøvelser

Med et bredt kendskab til metoder og teori omkring teamsamarbejde og udvikling af organisationer har Thomas sans for at tilpasse og sammensætte øvelser til de ønsker og behov der var brug for i vores afdeling, der har en bred sammensætning af kompetencer. Dette medvirkede til at alle fik et godt udbytte af øvelserne såvel fagligt som socialt og resultatet vil dermed bidrage positivt til vores fremtidige opgaveløsning. 

Sascha Volmer Sørensen, Gribskov Kommune

Saint-Gobain - Coaching af  ledere

Thomas besidder en stor viden om ledelse og performanceudvikling af mennesker. Den viden er Thomas særdeles god til at omsætte til praktisk indlæring og kunnen hos den enkelte.

Den indlæring Thomas udøver sker gennem kreative redskaber og ved løbende feedback til den enkelte eller gruppen. Thomas formår ved sit engagement, at få en forsamling fanget om sit budskab. Det gør Thomas til en fremragende foredragsholder og teamcoach.

Som person er Thomas nærværende og lyttende. Det gør, at Thomas via sin gode analytiske evne altid byder ind med skarpe løsningsmuligheder.

Christian Brydensholt, Markedschef, Saint Gobain Distribution Denmark

Optimera - Coaching af ledere

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Thomas over en 6 måneders periode, hvor han har givet mig redskaber og værktøjer, som fremover skal hjælpe mig til at blive en endnu bedre leder for mine medarbejdere.

I processen er jeg blevet udfordret på mange punkter, som har tvunget mig til at anskue verden fra lidt højere luftlag, og dermed givet mig et langt bedre indblik i min egen arbejdsindsats, og dermed skabt større perspektiv samt overblik over mit ansvarsområde. Absolut en anbefalelsesværdig samarbejdspartner med "kant".

Lars Hey, Salgsleder, Optimera

Kreds Nordea - Spændende og lærerige seminarer for ca. 220

Thomas er meget professionel og som kunde oplever jeg, at jeg modtager "en fuld pakke". Der er intet overladt til tilfældighederne, og gennem en hyppig dialog giver Thomas masser af gode ideer både til processer og indhold, der passer til vores formål og "den røde tråd" i opgaven. Thomas er god til, at  lytte til vores ønsker og behov, og han får altid strikket et program sammen som lever fuld op til vores forventninger og som er inden for det aftalte budget.

Stine Koldt Meno, Bestyrelsesmedlem i  Kreds Nordea

DONGenergy - Træning af 130 medarbejder i medstyrende grupper

I f.m. et større forandringsprojekt på hos DONG Energy - Avedøreværket, med henblik på at udvikle medarbejderne til at arbejde i medstyrende grupper, faciliterede Thomas Skelbo en målrettet udvikling og træning af medarbejdernes samarbejds- og beslutnings kompetencer.

Den enkelte medarbejder og de forskellige teams skulle trænes i, selv at tage ansvar for, og træffe alle driftsrelaterede beslutninger i hverdagen, at forestå den daglige drift og vedligeholdelse efter egne dispositioner, samt at iværksætte de eventuelt nødvendige udviklings og forandringstiltag

Træningen foregik blandt andet over fire omgange i Sverige, hvor Thomas sammen med at hold af dygtige instruktører hjalp os med at sætte fokus på kommunikation og samarbejde gennem en veksling mellem teori og praktiske samarbejdsøvelser. Læringen blev sikret ved løbende at køre feedback runder med fokus på udvikling og læring for den enkelte og teamet.

De praktiske øvelser i Sverige blev fulgt op og forankret ved en heldags workshop på kraftværket, hvor de enkelte teams fik rig lejlighed til at reflektere over, og evaluere de forandringer der var sket i den mellemliggende periode og nye aftaler blev fastlagt.

Udviklingsforløbet var en stor succes og meget populært blandt medarbejderne, og tjente som et solidt grundlag for det videre arbejde med de medstyrende grupper.

Rene Pedersen, Udviklingskonsulent, HR U/U DONGenergy