Teamudvikling

Er du afdelingschef eller teamleder,

der gerne vil skabe et fantastisk samarbejde? Så se her!

Skab et endnu bedre og inspirerende samarbejde!

Et godt samarbejde kommer ikke af sig selv! Der skal træning til!

Fuldstændig ligesom et fodboldhold er nødt til at træne sammen, aftale taktik og kende hinanden, er teams nødt til at bruge tid sammen for at blive gode.

Et dårligt samarbejde koster på bundlinjen!

Du kender det sikkert. Nogen gange føler du, at du bruger alt for lang tid på internt “fnidder”, dårlig kommunikation mellem dine medarbejdere og konflikter, der fylder mentalt.

Eller også fornemmer du, at din afdeling har et potentiale, der er langt større, end det, I leverer lige nu med jeres nuværende samarbejde.

Som leder vil du gerne føle, at du bruger din tid rigtigt hver dag og er med til at skabe noget stort og godt, samtidig med at dine medarbejdere udvikler sig og trives.

Du vil rigtigt gerne have en afdeling eller et team, der leverer gode resultater hver gang! Og samtidig gør det på en god og udviklende måde, hvor alle er motiverede og stolte over, at være en del af afdelingen.

En afdeling i FLOW med andre ord!

Der skal træning til...

Hvorfor går man ud fra, at vi kan sætte vidt forskellige mennesker sammen og så bare regne med, at de kan finde ud af samarbejde uden videre? Et fodboldhold (eller et hvilket som helst andet sportshold) træner måske 90% af tiden og spiller kamp de sidste 10%.

Der er så mange steder, hvor samarbejdet kunne være meget bedre, sjovere, mere kreativt og produktivt, hvis bare medarbejderne og ikke mindst lederne vidste hvordan de kunne træne deres samarbejde og kommunikation i dagligdagen.

Derfor har leading.dk skabt et koncept for TeamUdvikling, hvor I kan sætte fokus på samarbejde og kommunikation i hverdagen.

Vores mission i leading.dk er at hjælpe organisationer, teams, ledere og medarbejdere med at skabe et fantastisk og inspirerende samarbejde og lykkes med deres opgaver. leading.dk tror på, at vi sammen kan skabe et fantastisk og inspirerende samarbejde til gavn for ledere, medarbejderne samt ejerne og ikke mindst kunderne.

Et samarbejde, der er baseret på god og anerkendende kommunikation samt en forståelse for, at forskellighed er en styrke.

 TeamUdvikling, er skabt til jer, der vil:

 • Sætte fokus på samarbejdet og kommunikationen
 • Blive mere bevidst om kommunikation og forskellige virkelighedsopfattelser
 • Opleve at give og få værdifuld og udviklende feedback
 • Blive mere bevidst om dig selv og andre
 • Få et bedre kendskab til hinanden i teamet
 • Få fælles oplevelser på tværs i organisationen, der styrker fællesskabsfølelsen

Og så er det sjovt og en helt anden måde, at se kollegaerne i action!

"... stor professionalisme og evnen til at få alle med..."

"Thomas arrangerede to spændende dage for afdelingen på Kolle Kolle med emnet teambuilding. Dagene var opdelt i en smule teori og en masse praktiske samarbejdsøvelser, hvilket er et rigtig godt split. Thomas afholdt kurset med stor professionalisme og har evnen til at få alle med.
Hvis jeg skal fremhæve noget fra de to dage, vil jeg nævne seancerne omkring feedback internt mellem medarbejderne som et rigtigt godt team-værktøj. Det er noget som tit bliver glemt i dagligdagen.
Alle medarbejdere var efterfølgende enige om, at det havde været nogle rigtigt gode dage".

Anders Olsen, Department manager - FLSmidth A/S

Vi kan nå rigtigt meget på kort tid!

Forløbet indeholder emner som kommunikation og forskellige verdensbilleder, team-aftaler, feedback og forankring.

Metoden er aktiv og involverende, så I får det optimale udbytte af forløbet. Kursusformen, de praktiske øvelser og intensiteten giver rigtigt meget læring, og skaber et godt afsæt til et fantastisk samarbejde fremadrettet.

I vil blive undervist og fulgt af særdeles erfarne undervisere, der alle  har fokus på, at hjælpe jer, med at uddrage læring af de forskellige øvelser. Dette gøres ved, at styre feedback-processerne og sætte læringen i relation til jeres hverdag.

TeamUdvikling kan arrangeres for såvel store som små teams og afdelinger.

TeamUdvikling indeholder typisk:

 • Opstart med kort indlæg om kommunikation og samarbejde
 • Teams aftaler spilleregler for samarbejdet
 • Teamopgaver udendørs samt frokost undervejs
 • Feedback i de enkelte team
 • Fælles afrunding og læring

TeamUdvikling kan kombineres med forskellige personprofiler.

F.eks. MBTI, Belbin, DiSC og 4MAT.


Udtalelse fra FLSmidth

Guldborgsund kommune

"... udviklingsforløbet var en stor succes og meget populært blandt medarbejderne..."

"I f.m. et større forandringsprojekt på hos DONG Energy - Avedøreværket, med henblik på at udvikle medarbejderne til at arbejde i medstyrende grupper, faciliterede Thomas Skelbo en målrettet udvikling og træning af medarbejdernes samarbejds- og beslutnings kompetencer.

Den enkelte medarbejder og de forskellige teams skulle trænes i, selv at tage ansvar for, og træffe alle driftsrelaterede beslutninger i hverdagen, at forestå den daglige drift og vedligeholdelse efter egne dispositioner, samt at iværksætte de eventuelt nødvendige udviklings og forandringstiltag.

Træningen foregik blandt andet over fire omgange i Sverige, hvor Thomas sammen med at hold af dygtige instruktører hjalp os med at sætte fokus på kommunikation og samarbejde gennem en veksling mellem teori og praktiske samarbejdsøvelser. Læringen blev sikret ved løbende at køre feedback runder med fokus på udvikling og læring for den enkelte og teamet.

De praktiske øvelser i Sverige blev fulgt op og forankret ved en heldags workshop på kraftværket, hvor de enkelte teams fik rig lejlighed til at reflektere over, og evaluere de forandringer der var sket i den mellemliggende periode og nye aftaler blev fastlagt.
Udviklingsforløbet var en stor succes og meget populært blandt medarbejderne, og tjente som et solidt grundlag for det videre arbejde med de medstyrende grupper".

Rene Pedersen, Udviklingskonsulent, HR U/U DONGenergy